Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
https://teamsin.net verkkosivusto

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Matti Eronen
Puhelin +358 40 746 2887
Sähköposti info@teamsin.net

REKISTERIN NIMI
teamsin.net käyttäjätunnusrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt teamsin.netin käyttäjäksi, ostanut teamsin.netin kautta tavaraa ja/tai palveluita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on teamsin.netin käyttäjätunnusrekisterin ylläpitäminen sekä käyttäjien keskinäisen toiminnan käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää teamsin.netin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää teamsin.netin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. offersin.net saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan teamsin.netin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

teamsin.netilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähköpostitse info@teamsin.net tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi (1)
• Syntymä-aika (2)
• Sähköpostiosoite (1)
• Postiosoite (2)
• Puhelinnumero (2)
• Maakunta (2)

(1) Tiedot sisältyvät käyttäjätunnukseen oletuksena/vaaditaan
(2) Mikäli käytät näitä sivustosi toiminnoissa

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan teamsin.netin käytössä, paitsi teamsin.netin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai yritysten toiminnallisuus-valmiuden tarkistamisen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta teamsin.netin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole teamsin.netin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään automaattisesti aktiivisen käyttäjästatuksen päättyessä tai erikseen käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää teamsin.netin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia.
Rekisteri sijaitsee teamsin.netin palveluntoimittajan salasanasuojatulla palvelimella suomen alueella.